Team

Kleuterklas 3K
Maandag, dinsdag, vrijdag: Stefica Majhen
Woensdag en donderdag: Sarah van Maare
Muziek op dinsdag: Teun de Leeuw.

Kleuterklas 4K
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Ingrid Mos
Woensdag: (om de week) Els Boersma
Gymnastiek op vrijdag: Marten Sparreboom
Muziek op dinsdag: Teun de Leeuw.

Kleuterklas 5K
Maandag, dinsdag en vrijdag: Els Boersma
Woensdag en donderdag: Stefica Majhen
Gymnastiek op vrijdag: Marten Sparreboom
Muziek op dinsdag: Teun de Leeuw.

Klas 1
Maandag, dinsdag, woensdag: Lauren de Gier
Donderdag en vrijdag: Andrea John
Muziek op dinsdag: Teun de Leeuw. 

Klas 2
Maandag, dinsdag, woensdag: Josefien Snel
Donderdag, vrijdag: Janique Doornbos
Muziek op dinsdag: Teun de Leeuw
Gymnastiek op vrijdag: Marten Sparreboom. 

Klas 3
Maandag t/m vrijdag: Yvette Jacobs
Gymnastiek op dinsdag: Marten Sparreboom
Muziek op dinsdag: Teun de Leeuw. 

Klas 4
Maandag, dinsdag , woensdag: Linde Joosten
Donderdag en vrijdag: Lien Ormel
Muziek op dinsdag: Teun de Leeuw
Gymnastiek op vrijdag: Marten Sparreboom. 

Klas 5
Maandag: Daan van Gent
Dinsdag t/m vrijdag: Ernst Buwalda
Muziek op dinsdag: Teun de Leeuw
Gymnastiek op vrijdag: Marten Sparreboom. 

Klas 6
Maandag:  Ernst Buwalda
Dinsdag t/m vrijdag: Camille Meléndez Renfigo
Muziek op dinsdag: Teun de Leeuw
Gymnastiek op vrijdag: Marten Sparreboom.

Conciërge:  Christine Wiechert

Intern Begeleider: Sanne Harreveld

Leerlingenadministratie: Rosalie van Wegen
Personeelsadministratie: Karen Vonder

 

Interne vertrouwenspersoon

Christine Wiecher

 

Externe vertrouwenspersoon
Minke Fuijkschot
mfuijkschot@hetabc.nl

 

Directie

Peter Schreuder (interim-directeur) en Sanne Harreveld (waarnemend directeur)
(directie@ggsroeske.nl)

Bestuur

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Geert Groote Scholen.

Uitvoerend bestuurder
Michel Dingarten

Toezichthoudend bestuur
Rob van der Kolk, voorzitter
Mirelle Seinstra, bestuurslid
Nico Groot, bestuurslid

Stichting Geert Groote Scholen
www.vrijescholenamsterdam.nl
Bezoekadres (op afspraak): Eerste Nassaustraat 5, 1052 BD Amsterdam
Postadres: Postbus 75754 1070 AT Amsterdam
Telefoon: 020 675 0419
Mail: info@vrijescholenamsterdam.nl

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit 4 leden:

Ouders

Geert de Vries
Christian Gonzales
Vacature


Leerkrachten

Stefica Majhen
Ernst Buwalda


De leerkrachtengeleding wordt gekozen door het team, de ouderleden worden gekozen door de ouders. Onze MR vergadert ongeveer iedere zes weken. De vergaderingen zijn openbaar en worden in de weekbrief van de school aangekondigd. Na iedere vergadering doet de MR ook kort verslag van de vergadering in de weekbrief. De uitgebreide notulen van de MR-vergaderingen kun je opvragen per e-mail.

Contact
Voor vragen of het opvragen van de notulen kun je contact opnemen via: mr@ggsroeske.nl

Ouderbetrokkenheid

Contactouders
Elke klas heeft twee contactouders. Zij fungeren als brug bij de communicatie tussen de ouders van de klas enerzijds en leerkracht en soms ook school anderzijds. Verder zijn zij een belangrijke schakel bij de organisatie van activiteiten en jaarfeesten. Periodiek komen alle contactouders bij elkaar voor een contactoudervergadering. De directeur is hierbij aanwezig.

 

Het ouderinitiatief
Doel: Het ouderinitiatief is opgericht door ouders voor ouders, leerlingen en docenten. Ontmoeting en samenwerking staan centraal. Ideeën worden omgezet in concrete acties die de oudergemeenschap rondom onze school met elkaar verbindt.

Missie: Vanuit de gedachte dat de school gedragen wordt door de driepoot van leerlingen, docenten én ouders is het ouderinitiatief opgericht om het schoolteam en de ouders klasoverstijgend te ondersteunen. Het is onze missie om de verdieping en verbinding in de school te stimuleren. Een klasoverstijgende plek waar schoolbrede ideeën handen en voeten krijgen. Alle ouders kunnen zich aansluiten!

 

Veelzijdig
De onderwerpen waar we nu onder andere actief mee zijn:

  • de bevordering van communicatie tussen school en ouders en ouders onderling
  • het bevorderen van kennis en gebruik van groene energie in en om de school
  • het optekenen van verhalen en ervaringen in de schoolkrant
  • het ouderkoor
  • de Lentemarkt
  • het beheren van de schoolbibliotheek,
  • ondersteuning bij het tuinonderhoud

Maar ook initiatieven om de achtergrond en beleving van antroposofie voor ouders toegankelijker te maken (ouderacademie), of handwerkcusussen zoals vilten of transparanten maken zijn we aan het ontwikkelen.

 

Welkom
Kom gerust langs als je interesse hebt om hier meer over te horen, mee te helpen of als je een plan of idee hebt om de school te ondersteunen. We hebben één keer in de maand een inloopochtend (indien nodig digitaal) waar de diverse commissies een terugkoppeling geven en nieuwe initiatieven een plek vinden. Data van deze ochtenden zijn terug te vinden in de jaarplanning van de school en worden ook in de klasse-apps aangekondigd. Email het ouderinitiatief op: ouderinitiatief@ggsroeske.nl

 

Stichting ‘De Groote Vriendenkring’
Stichting ‘De Groote Vriendenkring’ is aan het begin van het schooljaar 2020/2021 opgericht met als doel om ontwikkelingsgericht onderwijs te ondersteunen volgens de antroposofische grondbeginselen en pedagogiek.

Voor wie is deze stichting?
Voor iedereen die deze vorm van onderwijs een warm hart toedraagt. Het vrijeschool onderwijs op de Geert Groote school 2 wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door giften van ouders, grootouders en vrienden.
De stichting wil een centrale plek zijn die ontwikkelingsgericht onderwijs volgens de antroposofische grondbeginselen en de antroposofische pedagogiek ondersteunt. Daarom zet de stichting zich in voor de volgende twee hoofddoelen:

  • Het collecteren, beheren en toewijzen van de gelden die de ouders, grootouders en vrienden aan de school ter beschikking willen stellen.
  • Het opstellen en communiceren van een beleidsplan, jaardoelen, planning en budgettering.

 

Waarom deze stichting?
De Vrijeschool heeft een bepaalde visie op onderwijs en heeft een specifiek leerplan waar kosten mee gemoeid zijn die niet bekostigd kunnen worden vanuit de subsidie van het Rijk. De donaties worden ingezet voor: speciale materialen die de vormgeving van de Vrijeschoolvakken mogelijk maken en duurzaam zijn. Zoals materialen voor de seizoentafels in de hal en in elke klas. Bijzondere activiteiten zoals de periodelessen, jaarfeesten, boerderijbezoek en de schooltuinen, de inrichting van het schoolgebouw. Vervanging van bijvoorbeeld blokfluiten, aankleding toneelzaal of bibliotheek materiaal. Personeelskosten voor de vakken als koor en euritmie. Kleurpotloden, bijenwas periodeschriften en schilderpapier zijn hiervan allemaal voorbeelden.

Werken bij

Vacature Directeur / Schoolleider
Geert Groote School Roeske

0,8 fte
Per januari 2024

We hebben plek voor een ervaren integraal schoolleider die vanuit de missie en visie van de Geert Grootescholen leiding en sturing geeft aan en verantwoordelijk is voor de werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van primair onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school.

Lees de hele vacature hier.

Voor overige vacatures op vrije scholen in Amsterdam en Amstelveen: vrijescholenamsterdam.nl/vacatures