Privacy Policy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Stichting Geert Groote Scholen verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-11-2021. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Waarom we gegevens nodig hebben 
Stichting Geert Groote Scholen verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en belangstellenden, voor het geven van onderwijs, het beheren van de leerlingenadministratie, voor het veilig communiceren met ouders, het voeren van een financiële administratie, het behandelen van sollicitaties, voldoen aan vraag gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, voldoen aan vraag gegevens te verstrekken aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs, advies, ondersteuning of beoordelen toelaatbaarheid leerling, ter uitvoering of toepassing andere wetten  
We verwerken persoonsgegevens onder andere op grond van de wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen, deze is omschreven in de Wet op het primair onderwijs.

Delen met anderen
We delen je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Verder verstrekken wij je persoonsgegevens nooit aan derde partijen zonder nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om een toepasselijk niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Geert Groote Scholen verwerkt van leerlingen en ouders/verzorgers de volgende persoonsgegevens: 

Leerlingen 
• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Leerresultaten 
• Absentie 
• Foto en videomateriaal (na toestemming) 
• Datum in Nederland 
• Ziektekostenverzekeringsgegevens 

Ouders/verzorgers 
• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Relatie tot leerling 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankrekeningnummer 
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

Nieuwsbrief abonnees 
• E-mailadres 

Website bezoekers 
• Gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij het gebruik van de contactpagina. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Doordat wij een scholenkoepel zijn met voornamelijk minderjarige leerlingen, zijn veel gegevens die wij verwerken gevoelig. Wij zijn ons hiervan bewust en hebben onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd. Stichting Geert Groote Scholen verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens als hiervoor geen wettelijke verplichting is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder wettelijke verplichting of toestemming (van de betrokken ouder of verzorger) persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vrijescholenamsterdam.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

Hoe lang worden gegevens bewaard? 
Stichting Geert Groote Scholen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of waartoe wij verplicht worden volgens de wet. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Stichting Geert Groote Scholen neemt geen geautomatiseerde besluiten die je persoonlijke levenssfeer kunnen aantasten. 

Nieuwsbrief 
De basisscholen van Stichting Geert Grote Scholen bieden een nieuwsbrief aan waarmee ouders en geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws en/of ontwikkelingen binnen de school. Het beheren van e-mailadressen voor het ontvangen van de nieuwsbrief gebeurt op de beveiligde server van ons leerlingvolgsysteem waar wij ook een verwerkingsovereenkomst mee hebben. Het e-mailadres wordt bewaard tot u zichzelf afmeldt of tot uw kind school verlaat.
 

Cookies en soortgelijke technieken 
Stichting Geert Groote Scholen gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Google Analytics
Op sommige van onze websites hebben wij een google analytic cookie geplaatst. Dit cookie levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze websites kunnen verbeteren voor de gebruikers. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google. De IP-adressen zijn anoniem zodat die nooit naar iemand te herleiden zijn. En er wordt geen informatie gedeeld met Google. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vrijescholenamsterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Stichting Geert Groote Scholen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via: 
Stichting Geert Groote Scholen 
Postbus 75754 
1070 AT Amsterdam 
Tel.: 020 675 0419 
E-mail: info@vrijescholenamsterdam.nl 

Functionaris Gegevensbescherming
Stichting Geert Groote Scholen heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Mocht je vragen of een klacht hebben over de bescherming van je persoonsgegevens neem dan per e-mail contact op met onze FG. Onze FG is te bereiken via info@privacyopschool.nl 

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen aangaande de omgang met persoonsgegevens door Stichting Geert Groote Scholen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.